HONORARIUM

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem formy świadczonych usług, ich częstotliwości oraz skomplikowania.

Usługi wykonujemy na podstawie umowy.

CENNIK

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
oraz RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
wg. zakresu usług

 1. do 5 dokumentów miesięcznie – 100,00 zł netto
 2. od 6 do 25 dokumentów miesięcznie – 200,00 zł netto
 3. od 26 do 50 dokumentów miesięcznie – 400,00 zł netto
 4. powyżej 51 dokumentów miesięcznie – 700,00 zł netto

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – wg. zakresu usług

 1. do 5 dokumentów miesięcznie – 300,00 zł netto
 2. od 6 do 20 dokumentów miesięcznie – 450,00 zł netto*
 3. od 21 do 40 dokumentów miesięcznie – 600,00 zł netto*
 4. od 40 do 50 dokumentów miesięcznie – 800,00 zł netto*
 5. powyżej 51 dokumentów miesięcznie – 1200,00 zł netto*

*Cennik usług dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych warunków współpracy dla obu stron.

KADRY i PŁACE – wg. zakresu usług

 1. każda osoba zatrudniana (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę), miesięcznie – 30,00 zł netto

USŁUGI NA ZLECENIE – wg. zakresu usług

 1. Wyprowadzanie zaległości w księgowości i podatkach w zależności od prowadzonej ewidencji , wg stawek dla tych ewidencji*
 2. Sporządzenie i wysyłka dokumentów INTRASTAT – ryczałt od 200,00 netto
 3. Sporządzanie i złożenie innych wymaganych deklaracji np.: PCC – ryczałt 30,00 netto/ szt.
 4. Aktualizacja danych  – CEIDG, REGON, NIP, INTRASTAT – ryczałt 40,00 netto/ szt.
 5. Sprawozdawczość dla urzędu statystycznego, banków i innych instytucji wg indywidualnych ustaleń od 100,00 netto
 6. Bieżące wsparcie księgowe – kontakty z urzędem skarbowym, urzędem statystycznym, ZUS wg indywidualnych ustaleń od 150,00 netto
 7. Reprezentowanie Klienta – zgodnie z otrzymanym Pełnomocnictwem wg indywidualnych ustaleń od 150,00 netto
 8. Zamknięcie roku obrotowego wg indywidualnych ustaleń od 500,00 netto
 9. Inne usługi wg ustaleń od 30,00 netto.

ZA POLECENIE rabat dla polecającego po podpisaniu umowy ze znajomym  w wysokości  10 % za jeden miesiąc obsługi

Zapraszamy do spotkania i omówienia szczegółów współpracy.

Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie może być uznawana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.