KADRY I PŁACE

Każdy podatnik zatrudniający pracowników w swojej firmie zobowiązany jest do prowadzenia kadr i naliczania płac. Kadry i płace zlecone do obsługi przez nasze biuro rachunkowe to rozwiązanie, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy i zapewni poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej. Prowadzimy kompleksową usługę rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.

Zakres prac:

Rozliczenia z ZUS:

 1. naliczanie składek,
 2. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych,
 3. elektroniczny przekaz dokumentów do  ZUS

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym:

 1. sporządzanie deklaracji PIT,
 2. przekaz elektroniczny dokumentów do US

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych pracowników:

 1. sporządzanie list płac,
 2. sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 3. przygotowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 4. sporządzanie kart zasiłkowych,
 5. prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich oraz okresów zasiłkowych,
 6. obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 7. obliczanie składek ZUS,
 8. przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 9. prowadzenie kart wynagrodzeń,
 10. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 11. roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek pracodawcy,
 12. przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników.