KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzimy książkę przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującym prawem dla:

Zakres prac:

  1. bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  2. prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
  3. sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT,
  4. rozliczanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych PIT,
  5. sporządzanie zestawień KPiR oraz deklaracji podatkowych,
  6. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  7. prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
  8. prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  9. rozliczanie kontrahentów.