RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje rozdział 2 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa wysokość stawek, tj.: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 % i 3%. Podatek dochodowy można płacić korzystając z jednej z nich, a jeśli działalność jest różnorodna – z kilku.

Ryczałt ewidencjonowany cechuje tym, że na wielkość należnego podatku nie mają wpływu ponoszone w działalności koszty. W ryczałcie ewidencjonowanym nie występuje w ogóle kategoria kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca wiąże wysokość podatku jedynie z wielkością przychodów. To one są podstawą opodatkowania ryczałtem.

Dla różnych rodzajów działalności ustalone są różne wysokości stawek ryczałtu. Ich wysokość dostosowana jest do przeciętnej rentowności danego rodzaju działalności (tj. np. w działalności handlowej stawka ryczałtu wynosi 3%, zaś w przypadku np. wolnych zawodów stawka jest określona na poziomie 20% przychodu).

Zakres prac:

  1. bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  2. prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
  3. sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT,
  4. rozliczanie z tytułu ryczałtu
  5. prowadzenie ewidencji wyposażenia,